Борсов съвет

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. 

Борсовият съвет е създаден с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД. Структурата на членовете отразява, по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители).  Основните цели и начинът на функциониране на Съвета са описани в Правилата за работа на борсов съвет.

Членовете на Борсовия съвет:

Атанас Колев от категорията на потребителите, “Електроразпределение Север” АД
Валери Дрениковот категорията на търговците, GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o.
Георги Тодоровот категорията на производителите, “ЕВН България Ренюъбълс” ЕООД
Денислав Кирилов от категорията на потребителите, “Стомана Индъстри” АД
Мартин Бояджиев от категорията на производителите, “Ей И Ес Гео Енерджи” ООД
Мартин Георгиевот категорията на производителите, НЕК ЕАД
Милена Стояноваот категорията на потребителите, “Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД
Минчо Минчевот категорията на производителите, “ТЕЦ Варна” ЕАД
Мирослав Петровот категорията на търговците, “Енергийни Иновативни Технологии” ЕООД
Пламен Стефановот категорията на търговците, “Енерго-про енергийни услуги” ЕАД
Соня Кадиеваот категорията на търговците, “Енерджи съплай” ЕООД
Тихомир Делевот категорията на потребителите, “Мини Марица-изток” ЕАД
Яна Димитроваот категорията на производителите, “Енерго-про енергийни услуги“ ЕАД
Антони ЖелязковБНЕБ ЕАД
Йовка ИвановаБНЕБ ЕАД

Секретар на Борсов съвет

Габриела Тодорова                 Експерт бизнес развитие, БНЕБ ЕАД
E: gtodorova@ibex.bg

Протоколи от заседания на Борсовия съвет: