Борсов съвет

Борсовият съвет е колективен, консултативен орган към БНЕБ ЕАД, който на доброволен принцип оказва съдействие и подпомага борсовия оператор при решаването на въпроси, свързани с развитието и функционирането на борсовия пазар ден напред.
 Създаването на Борсов съвет има за цел подпомагането и подобряването на комуникацията между БНЕБ ЕАД и търговските участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия. 

Борсовият съвет е създаден с решение на Съвета на директорите на БНЕБ ЕАД. Структурата на членовете отразява, по максимално справедлив начин различните категории търговски участници, регистрирани на борсовия пазар за електрическа енергия, администриран от БНЕБ ЕАД (производители, търговци и потребители).  Основните цели и начинът на функциониране на Съвета са описани в Правилата за работа на борсов съвет.

Членовете на Борсовия съвет:

Александър НиколовАЕЦ Козлодуй ЕАД, от категорията на производителите
Атанас Димов ЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на търговците
Атанас Колев Електроразпределение Север АД
Борислав ДимитровМини Марица изток ЕАД, от категорията на потребителите
Валери ДрениковGEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., от категорията на търговците
Владимир ДичевЧЕЗ Трейд България ЕАД, от категорията на производителите
Денислав Кирилов Стомана Индъстри АД, от категорията на потребителите
Мартин БояджиевЕй и Ес Гео Енерджи ООД, от категорията на производителите
Мартин ГеоргиевАлпик Енергия България ЕООД, от категорията на търговците
Миглена СтоиловаЕнел Грийн Пауър България ЕАД;, от категорията на производителите
Милена СтояноваЕлектроенергиен Системен Оператор ЕАД, от категорията на потребителите
Пламен СтефановЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги ЕАД, от категорията на производителите
Соня КадиеваЕнерджи Съплай ЕООД, от категорията на търговците
Никола ГабровскиБНЕБ ЕАД
Ема ХристоваБНЕБ ЕАД

Секретар на Борсов съвет

Йовка Иванова                 Експерт бизнес развитие, БНЕБ ЕАД
T: + 359 2 90 20 120
E: yivanova@ibex.bg

Протоколи от заседания на Борсовия съвет: