Връзки

Европейски борсови оператори:

Nord Pool Spot 
EPEX 
GME (Италия)
OPCOM (Румъния)
BRM (Румъния)
HEnEx (Гърция)
TGE (Полша)
OMIE (Испания и Португалия)
OKTE (Словакия)
OTE (Чехия)
HUPX (Унгария)
SOUTHPOOL (Словения)
EXAA (Австрия)
EPIAS (Турция)
CROPEX (Хърватска)
SEEPEX (Сърбия)
ETPA (Нидерландия)
SEMOpx
MEMO (Северна Македония)
ALPEX (Албания)
MEPX (Черна гора)
 
Институции и организации:

Министерство на енергетиката
Комисия за енергийно и водно регулиране
Български Енергиен Холдинг” ЕАД
Електроенергиен Системен Оператор” ЕАД
 
Международни институции и организации:

NEMO Committee
EUROPEX
APEX
ACER
ENTSO-E
EURELECTRIC
International Energy Agency
Energy Community