Връзки

Европейски борсови оператори:
Nord Pool Spot (Скандинавски и Балтийски държави)
EPEX (Франция, Германия, Швейцария, Австрия)
GME (Италия)
OPCOM (Румъния)
HEnEx (Гърция)
POLPX (Полша)
OMIE (Испания и Португалия)
EPEX, former APX (Холандия)
EPEX, former BELPEX (Белгия)
OKTE (Словакия)
OTE (Чехия)
HUPX (Унгария)
SOUTHPOOL (Словения)
EXAA (Австрия)
EPIAS (Турция)
CROPEX (Хърватска)
SEEPEX (Сърбия)
 
Институции и организации:
Министерство на енергетиката
Комисия за Енергийно и Водно Регулиране
Български Енергиен Холдинг ЕАД
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД
 
Европейски институции и организации:
EUROPEX
APEX
ACER
ENTSO-E
EUROELECTRIC
International Energy Agency
Energy Community