История

История

 • Български енергийни фючърси април 2019

  Първа сделка на ЕЕХ с български енергийни фючърси с финансов сетълмент

 • SIDC ноември 2019

  България става част от пазарното обединение „В рамките на деня“

 • Пазарен сегмент „В рамките на деня“ април 2018

  БНЕБ стартира работа на сегмент „Пазар в рамките на деня“

 • Нов собственик на БНЕБ февруари 2018

  БФБ-София АД придобива 100% от капитала на БНЕБ

 • Пазарен сегмент ДД октомври 2016

  БНЕБ стартира реалната работа на сегмент „Двустранни договори“

 • НОПЕ февруари 2016

  КЕВР определя БНЕБ за Номиниран оператор на пазара на електроенергия

 • EUROPEX февруари 2016

  БНЕБ става член на Асоциацията на европейските енергийни борси EUROPEX

 • Пазарен сегмент „Ден напред“ януари 2016

  БНЕБ стартира реалната работа на пазарен сегмент „Ден напред“

 • Лицензиране март 2014

  КЕВР лицензира БНЕБ като Оператор на организиран борсов пазар

 • Основаване на БНЕБ януари 2014

  Дружеството е създадено като дружество 100% собственост на БЕХ ЕАД