Адрес за кореспонденция

“Българска независима енергийна борса” ЕАД
България
1527 София
бул. “Васил Левски” 138

icon-1.png

Пазарни сегменти "Ден напред" и "В рамките на деня"

Дежурен телефон и имейл,свързани с оферти и резултати от търговията

icon-2.png

Пазарен сегмент "Двустранни договори"

Дежурен телефон и имейл, свързани с оферти и резултати от търговията

icon-4.png

Сетълмент и обезпечения

Контакти за въпроси, свързани със сетълмент и обезпечения на всички пазарни сегменти