Flexitranstore

This image has an empty alt attribute; its file name is 05_IBEX_en_CMYK.png

“Българска независима енергийна борса” ЕАД (БНЕБ) е партньор по проекта Flexitranstore (An Integrated Platform for Increased FLEXIbility in smart TRANSmission grids with STORage Entities and large penetration of Renewable Energy Sources), чиято основна цел е да способства развитието на паневропейска преносна мрежа с висока степен на гъвкавост и взаимосвързаност. По този начин ще се улесни трансформацията на производствения микс към момента като се включи нарастващият дял на възобновяемите енергийни източници.

Проектът се финансира по програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейския съюз съгласно грантово споразумение № 774407.  Общата стойност на проекта Flexitranstore възлиза на 21,7 милиона евро, от които  17 милиона евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през ноември 2017 г. и ще приключи през октомври 2021 г.

Стратегически цели на проекта:

Следвайки съвременните тенденции и регламенти на ЕС, FLEXITRANSTORE си е поставил две основни стратегически цели:

  • Засилване и ускоряване на интеграцията на ВЕИ в европейските енергийни системи.
  • Увеличаване на трансграничните потоци електроенергия в Европа.

Ще бъдат разработени, инсталирани, демонстрирани и тествани нови технологии за интелигентни мрежи, методи за контрол и съхранение и нови пазарни подходи чрез въвеждане на гъвкавост в европейската енергийна система.

За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: http://www.flexitranstore.eu/  

This image has an empty alt attribute; its file name is EU_flag-3.pngПроектът се финансира по програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейския съюз съгласно грантово споразумение № 774407.