Interrface

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system), чиято основна цел е засилване на координацията между операторите на преносни и разпределителни мрежи.
Проектът се финансира по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия (Грантово споразумение № 824330). Общата стойност на проекта възлиза на 21 033 713,58 евро, от които 16 808 962,50 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през януари 2019 г. и ще приключи в края на 2022 г.

Стратегически цели на проекта:

INTERRFACE има за основна цел осигуряването на по-добро сътрудничество между системните оператори и разпределителните дружества. INTERRFACE ще проектира, разработва и използва оперативно съвместима паневропейска архитектура за мрежови услуги (IEGSA), която да действа като интерфейс между енергийната система (преносните и разпределителни дружества) и клиентите и ще позволи безпроблемната и координирана работа между тях. Съвременните дигитални инструменти, базирани на блокчейн и управление на големи данни, ще предоставят нови възможности за участие на пазара на електроенергия на потребителите.

INTERRFACE ще демонстрира за първи път в енергийния сектор добавената стойност на споделянето на данни от всички участници във веригата на електроенергийната система (клиенти, мрежи, пазари) от местно, регионално към европейско ниво, постигайки следните цели:
  – Да се създаде архитектура за общоевропейска борса за електроенергия,  която свързва пазарите на едро и дребно и позволява на всички участници да търгуват и да набавят енергийни услуги по прозрачен и недискриминационен начин;
 – Да се дефинират и демонстрират стандартизирани продукти, ключови параметри и сетълмент на енергийни услуги;
 – Да се стимулира сътрудничеството при доставката на мрежови услуги между преносните и разпределителните компании и да създадем силни стимули за  клиентите, като подобрим сигналите на пазара;
 – Да се интегрират малки и големи по мащаби производители на енергия, за да се увеличи ликвидността на пазара за мрежови услуги и да се улесни навлизането на нови услуги, които са съвместими в цяла Европа;
 – Да се популяризират най-съвременните цифрови технологии, които се използват в ежедневието (напр. електронна търговия, електронно банкиране, социални мрежи и др.), за да се ангажират крайните потребители да извършват транзакции от ново поколение на пазара на електроенергия, създавайки несравними икономически ползи. 
За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: http://www.interrface.eu/

За INTERRFACE накратко – вижте видеото https://youtu.be/J8FRo95Thg4 (на английски).

 • Публикувана е пътната карта на проекта INTERRFACE

Публикувана е пътната карта на INTERRFACE, разработена от консорциума по проекта. Тя оформя визията за това как основната разработка на проекта – ИТ платформата IEGSA (Interoperable pan-European Grid Services Architecture) може да се превърне в напълно интегрирана архитектура в цяла Европа.

IEGSA действа като интерфейс между системните оператори и крайните потребители при използването на мрежови услуги, като същевременно насърчава ориентирани към потребителите технологии, като например „demand-respone“ и собствено производство на електрическа енергия.

Пътната карта на INTERRFACE ще помогне на операторите на преносни и разпределителни системи и на всички заинтересовани страни в техните стратегии за декарбонизация, да се справят с нуждите на електроенергийната система, в която преобладават възобновяемите източници.

Документът очертава основните проблеми, с които ще се сблъска общоевропейската платформа IEGSA по пътя на нейното имплементиране и идентифицира предизвикателствата, като дава ключови препоръки от гледна точка на ИТ архитектурата на IEGSA.

Целият документ може да бъде намерен тук.

 • БНЕБ ЕАД взе участие в последна конференция по проекта INTERRFACE

На 7 декември 2022 г. в Брюксел се проведе последната конференция по проекта INTERRFACE, в която БНЕБ ЕАД взе участие, като част от консорциума по проекта.

Конференцията, която беше отворена за публика, предостави отлична възможност за представяне на най-значимите резултати от проекта, като например основния продукт – ИТ платформата IEGSA (Interoperable pan-European Grid Services Architecture).

Презентациите от заключителното събитие могат да бъдат намерени на следния линк, а видеозапис от конференцията е наличен тук.

 • Резултатите по проекта INTERRFACE бяха представени на уебинар

Резултатите по проекта INTERRFACE бяха представени на уебинар Single Flexibility Platform. Видеото и презентацията можете да прегледате на следните линкове:

http://interrface.eu/sites/default/files/2022.11.25%20Single%20Flexibility%20Platform%20webinar.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=pfN1YfAuN58&t=527s

 • Научени уроци от финансирания от ЕС проект INTERRFACE

Въпреки че REPowerEU е нова инициатива на ЕС, а INTERRFACE стартира преди няколко години, концепцията на проекта е напълно относима към целите на REPowerEU. Това коментира Никос Билидис (European Dynamics), координатор на INTERRFACE в интервю за портала Smart Energy International, по повод участието на проекта в конференцията Enlit Europe.

“Резултатите от проекта показват, че всяка национална електроенергийна система има свои специфични характеристики, като гъвкавост, зрялост на пазара, спомагателни услуги, междусистемни връзки и ограничения и др. Ето защо е необходимо да се въведат съвместими правила и стратегии на европейско равнище, за да се постигне максимална ефективност при предоставянето на гъвкавост, като същевременно се отчитат местните нужди и условия в Европа”, коментира Билидис.

Цялото интервю може да бъде прочетено тук.

 • Статия за проекта INTERRFACE на портала EU Cordis

Цифровата революция в енергийния сектор вдъхва надежда за осигуряване на по-устойчиво бъдеще. INTERRFACE разработва обща архитектура със стандартизирани продукти и процеси, която обединява операторите на електроенергийни системи и клиентите, позволявайки безпроблемен и прозрачен обмен на енергийни услуги в електроенергийната система, се казва в статия на уебсайта на базата данни от проекти на Европейската комисия EU Cordis.

В статията са представени четирите основни функции на платформата IEGSA. Тя може да бъде намерена на следния линк.

 • Екипът на INTERRFACE получи награда за най-добър постер на международна конференция. По време на 20-ата Международна конференция за възобновяема енергия и качество на електроенергията екипът, ръководен от Техническия университет в Будапеща (BME), представи демонстрационна версия 7.2 на INTERRFACE – Spatial Aggregation of Local Flexibility. Награденият постер е достъпен на следния линк.
 • Проектите по програма „Хоризонт 2020″ INTERRFACE и CoordiNet публикуваха окончателния си съвместен документ “Препоръки към хармонизирани европейски пазари на гъвкавост”. Документът определя набор от 17 препоръки за политики, адресирайки 7 ключови теми за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени участниците на пазара на гъвкавост. За повече информация относно препоръките за развитие на пазарите на гъвкавост в Европа можете да видите и видеозаписа от уебинара на ISGAN, проведен на 5 юли 2022 г.
 • Проектът INTERRFACE беше представен на InnoGrid 2022. Презентацията се състоя в третия панел „Value of Flexibility“, в който участие взеха още представители на проектите Coordinet, OneNet, EUniversal и DA/RE. Видеото е достъпно на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=InEEIWd_KOA.
 • Второто издание на INTERRFACE Flexibility Solutions уебинар се проведе през февруари. Основният фокус на уебинара беше как новите решения могат да свържат потребителите към енергийната система чрез използване на пълните им капацитети за гъвкавост. Видеото от уебинара е налично на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=8VN43bxkK-Y

 • Публикувани са детайлите по петте use-cases (случаи на употреба), по които избраните от INTERRFACE 6 компании – иноватори ще разработят нови решения, инструменти и услуги за проекта: http://interrface.eu/content/open-call-selected-solutions

 • INTERRFACE избра 6 компании – иноватори чрез открита процедура. Компаниите ще разработят и внедрят услуги и инструменти по 5 различни use-cases (случаи на употреба). Научете повече на: http://www.interrface.eu/news/interrface-selected-6-innovators-through-open-call

 • Платформата IEGSA е номинирана за наградите “Добри практики на 2021 г.“ Повече информация може да намерите тук: http://www.interrface.eu/news/iegsa-platform-part-best-practices-brochure

Първата пленарна среща на партньорите в проекта INTERRFACE се проведе в Будапеща, Унгария. В нея се включиха повече от 70 представители на 42-мата партньори в проекта, което даде отличен тласък за по-нататъшното разработване на дизайна и услугите на ядрото на проекта – архитектурата IEGSA, представляваща обща платформа между операторите на преносни и разпределителни мрежи и просюмърите.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824330