Interrface

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) е партньор в проект INTERRFACE (TSO-DSO-Consumer INTERFACE aRchitecture to provide innovative grid services for an efficient power system), чиято основна цел е засилване на координацията между операторите на преносни и разпределителни мрежи.
Проектът се финансира по програма „Хоризонт 2020“ (HORIZON 2020) на Европейската комисия (Грантово споразумение № 824330). Общата стойност на проекта възлиза на 21 033 713,58 евро, от които 16 808 962,50 евро е осигуреното финансиране по програма „Хоризонт 2020“.

Проектът стартира през януари 2019 г. и ще приключи в края на 2022 г.

Стратегически цели на проекта:

INTERRFACE има за основна цел осигуряването на по-добро сътрудничество между системните оператори и разпределителните дружества. INTERRFACE ще проектира, разработва и използва оперативно съвместима паневропейска архитектура за мрежови услуги (IEGSA), която да действа като интерфейс между енергийната система (преносните и разпределителни дружества) и клиентите и ще позволи безпроблемната и координирана работа между тях. Съвременните дигитални инструменти, базирани на блокчейн и управление на големи данни, ще предоставят нови възможности за участие на пазара на електроенергия на потребителите.

INTERRFACE ще демонстрира за първи път в енергийния сектор добавената стойност на споделянето на данни от всички участници във веригата на електроенергийната система (клиенти, мрежи, пазари) от местно, регионално към европейско ниво, постигайки следните цели:
  – Да се създаде архитектура за общоевропейска борса за електроенергия,  която свързва пазарите на едро и дребно и позволява на всички участници да търгуват и да набавят енергийни услуги по прозрачен и недискриминационен начин;
 – Да се дефинират и демонстрират стандартизирани продукти, ключови параметри и сетълмент на енергийни услуги;
 – Да се стимулира сътрудничеството при доставката на мрежови услуги между преносните и разпределителните компании и да създадем силни стимули за  клиентите, като подобрим сигналите на пазара;
 – Да се интегрират малки и големи по мащаби производители на енергия, за да се увеличи ликвидността на пазара за мрежови услуги и да се улесни навлизането на нови услуги, които са съвместими в цяла Европа;
 – Да се популяризират най-съвременните цифрови технологии, които се използват в ежедневието (напр. електронна търговия, електронно банкиране, социални мрежи и др.), за да се ангажират крайните потребители да извършват транзакции от ново поколение на пазара на електроенергия, създавайки несравними икономически ползи. 
За повече информация, може да посетите уебсайта на проекта на следния адрес: http://www.interrface.eu/

За INTERRFACE накратко – вижте видеото https://youtu.be/J8FRo95Thg4 (на английски).

  • Второто издание на INTERRFACE Flexibility Solutions уебинар се проведе през февруари. Основният фокус на уебинара беше как новите решения могат да свържат потребителите към енергийната система чрез използване на пълните им капацитети за гъвкавост. Видеото от уебинара е налично на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=8VN43bxkK-Y

  • Публикувани са детайлите по петте use-cases (случаи на употреба), по които избраните от INTERRFACE 6 компании – иноватори ще разработят нови решения, инструменти и услуги за проекта: http://interrface.eu/content/open-call-selected-solutions

  • INTERRFACE избра 6 компании – иноватори чрез открита процедура. Компаниите ще разработят и внедрят услуги и инструменти по 5 различни use-cases (случаи на употреба). Научете повече на: http://www.interrface.eu/news/interrface-selected-6-innovators-through-open-call

  • Платформата IEGSA е номинирана за наградите “Добри практики на 2021 г.“ Повече информация може да намерите тук: http://www.interrface.eu/news/iegsa-platform-part-best-practices-brochure

Първата пленарна среща на партньорите в проекта INTERRFACE се проведе в Будапеща, Унгария. В нея се включиха повече от 70 представители на 42-мата партньори в проекта, което даде отличен тласък за по-нататъшното разработване на дизайна и услугите на ядрото на проекта – архитектурата IEGSA, представляваща обща платформа между операторите на преносни и разпределителни мрежи и просюмърите.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 824330