Такси

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА БНЕБ ЕАД

в сила от 29.01.2024 г. до 22.02.2024 г.

No Видове такси / Минимално обезпечение Пазарен сегмент„В рамките на деня“ Пазарен сегмент „Ден напред“ Пазарен сегмент „Двустранни договори“
Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II
1 Такса за участие 12 000. 00
2 Годишна такса 16 000.00 2 000.00 24 000.00 0 20 000.00 0
3 Минимално обезпечение 50 000.00 75 000.00
4 Такса обучение 800.00 800.00 800.00
4.1 Такса обучение (два сегмента) 1 500.00
4.2 Такса обучение (три сегмента) 2 200.00
4.3 Такса тест 300.00 300.00 300.00
5 Такса оборот 0.22 0.50 0.14 0.32 0.07 0.18
6 Такса сетълмент 0.02 0.02 0.01
7 Такса за допълнително портфолио (годишна) 3 000.00 3 000.00 n.a
8 Такса за допълнителен профил n.a 3 000.00
9 Такса иницииране на търг n.a 1 000.00
10 Такса анулиране на търг n.a 500.00
11 Еднократна такса API 2 000.00 2 000.00 n.a
12 Годишна такса API (за един пазарен сегмент) 5 280.00 5 280.00 n.a
12.1 Годишна такса API (за два пазарни сегмента) 7 920.00 n.a
12.2 Годишна такса REMIT API 2 400.00 n.a

Всички цени са в лева и без ДДС