Такси

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА БНЕБ ЕАД

в сила от 02.06.2021 г.

No Видове такси / Минимално обезпечение Пазарен сегмент„В рамките на деня“ Пазарен сегмент „Ден напред“ Пазарен сегмент „Двустранни договори“
Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II
1 Такса за участие 12 000
2 Годишна такса 16 000 2 000 24 000 0 20 000 0
3 Минимално обезпечение 50 000 75 000
4 Такса обучение 600 600 600
5 Такса оборот 0.22 0.50 0.14 0.32 0.07 0.18
6 Такса сетълмент 0.02 0.02 0.01
7 Такса за допълнително портфолио 3 000 3 000 n.a
8 Такса за допълнителен профил n.a 3 000
9 Такса иницииране на търг n.a 1 000
10 Такса анулиране на търг n.a 500
11 Еднократна такса API 2000 n.a
12 Годишна такса API 4 800 n.a

           Всички цени са в лева и без ДДС