Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

На 20.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с  Nord Pool Spot проведоха среща- дискусия с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Електроенергийния системен оператор

На 20.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с  Nord Pool Spot проведоха среща- дискусия с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Електроенергийния системен оператор. На срещата г-н Ханс Бредесен, изпълнителен директор на NPS Consulting, изнесе презентация във връзка със стартиралия проект за въвеждане на борсов пазар на територията на страната. Присъстващите бяха  запознати с подробния работен план , включително предстоящите дейности и срокове по проекта. На състоялата се дискусия се уточниха и коментираха възможните пречки и проблеми, които може да възникнат в периода на въвеждане на пазара и възможните действия.

В края на срещата, всяка от страните изрази подкрепата и готовност за съдействие в процеса на въвеждане на пазара ден напред.

Среща- дискусия относно проекта по въвеждане на борсов пазар в пазарна зона България

На 20.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с  Nord Pool Spot проведоха среща- дискусия с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Електроенергийния системен оператор

На 20.05.2015 г., Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) съвместно с  Nord Pool Spot проведоха среща- дискусия с представители на Комисията за енергийно и водно регулиране и Електроенергийния системен оператор. На срещата г-н Ханс Бредесен, изпълнителен директор на NPS Consulting, изнесе презентация във връзка със стартиралия проект за въвеждане на борсов пазар на територията на страната. Присъстващите бяха  запознати с подробния работен план , включително предстоящите дейности и срокове по проекта. На състоялата се дискусия се уточниха и коментираха възможните пречки и проблеми, които може да възникнат в периода на въвеждане на пазара и възможните действия.

В края на срещата, всяка от страните изрази подкрепата и готовност за съдействие в процеса на въвеждане на пазара ден напред.