Първа двустранна среща между „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД и Хърватската Енергийна Борса

„Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД (БНЕБ) и Хърватската Енергийна Борса (CROPEX) проведоха първата двустранна среща между представители на компаниите в гр. Загреб.БНЕБ и CROPEX подписаха Договори за сътрудничество с Nord Pool Spot AS съответно през месец април и месец юни, целящи организирането на местни борсови пазари на ЕЕ. Изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД, г-н Константин Константинов и изпълнителният директор на CROPEX, г-н Silvio Brkić, представиха статуса на развитие на проектите за въвеждане на борсов пазар, трудностите свързани с тях и бъдещите стъпки, които е необходимо да бъдат предприети преди стартирането на пазарния сегмент.Двете страни се споразумяха да продължат сътрудничеството между компаниите и обмяната на опит, както на национално и общоевропейско ниво, така и на ниво югоизточна Европа.