Българска независима енергийна борса ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД сключи първия договор за участие на борсов пазар на електрическа енергия  с  най-голямата топлоелектрическа централа в България – “ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД. С подписването на договора, Централата се превръща в първия реален участник на този пазарен сегмент.