Успешна първа реална борсова сесия

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД  благодари на всички борсови участници, осмелили се да подадат оферти-купува и оферти-продава по време на първата реална сесия с ден на физическа доставка 20. Януари 2016 г.Бихме искали да отбележим, че планираната първоначална ликвидност на този нов пазарен сегмент беше постигната, след като Българската държава, в лицето на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, направи всичко възможно, за да осигури наличността на оферти-продава с количества електрическа енергия, съгласно поетите ангажименти пред Европейската Комисия.Според реда за провеждане на борсови тръжни сесии и съгласно получените тръжни резултати, можем да информираме, че за тази първа реална борсова сесия в България, количествата по оферти-продава превишаваха тези по оферти-купува. Вярваме, че по време на следващите дневни борсови сесии ще е на лице значително по-висока активност от страна на борсовите участници-купувачи, което ще обособи значително по-реалистична почасова цена на търгуваната електрическа енергия.