Българска Независима Енергийна Борса е назначена за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“

С решение НО-1/27.01.2016 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, назначи БНЕБ за “номиниран оператор на пазара на електроенергия“  на територията на Р. България в съответствие с Регламент(ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването, за период от четири години.