БНЕБ стана член на EUROPEX

На 29 ти януари, 2016 г. Europex прие кандидатурата на своя 25ти пълноправен член – Българска Независима Енергийна Борса. Г-н Масимо Ричи, председател на Europex, коментира успешната кандидатура на БНЕБ с думите: „За нас е удоволствие да приветстваме най-младата енергийна борса в Европа между нашите членове. България винаги е била и остава важен играч на енергийните пазари  в Югоизточна Европа, като членството на БНЕБ разширява географския обхват на Europex.”Съгласно устава на организацията, членството на БНЕБ трябва да бъде официално потвърдено на следващото Общо събрание, което ще се проведе през месец май, тази година.Относно Europex: Europex е асоциация на всички европейски енергийни борси, която представлява юридическо лице с нестопанска цел, което подкрепя интересите на организираните борсови пазари за електрическа енергия и газ във връзка с подобряването на европейската регулаторна рамка относно търговията на енергия на едро и предоставя платформа за дискусии.