БНЕБ прие сред членовете си първият краен индустриален консуматор

Българска независима енергийна борса има удоволствието да приветства сред своите членове,  първият краен индустриален консуматор на електрическа енергия. От 18.02.2016 г. компанията може да закупува електрическа енергия за собствено потребление от борсовия пазар.