Представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща в Скопие

Във връзка с предстоящото развитие на интеграционните процеси в региона на югоизточна Европа и в съответствие с плана на национално ниво за въвеждане на Борсов пазар в Република Македония, представители на БНЕБ ЕАД и Оператора на пазара на електроенергия (ОПЕЕ) на Република Македония, дирекция на МЕПСО, проведоха двустранна среща на 13.10.2016 г. в град Скопие.

Обсъдените по време на срещата теми бяха свързани, както със споделянето на опита от страна на БНЕБ ЕАД при въвеждането и развитието на борсовия пазар, така и с потенциалните възможности за сътрудничество и пазарна интеграция в региона. Целта на срещата беше информирането на ОПЕЕ относно развитието и перспективите пред обединението на борсовите пазари гледната точка  на БНЕБ ЕАД, като пазарен оператор на съседна пазарна зона. Осъществяването на тази цел е необходимо в процеса на взимане на решения свързан с насоките за въвеждането на организиран пазар на електрическа енергия в пазарната зона на  Република Македония и съответните възможности за пазарно обединение. По време на срещата двете страни постигнаха съгласие за по-нататъшно сътрудничество основано на равнопоставеност и взаимен интерес.

От страна на МЕПСО на срещата присъстваха инж. Кирил Ачкоски, Директор на ОПЕЕ, г-н Зоран Георгиевски, ръководител отдел „Развитие на пазара“ към ОПЕЕ и г-жа Елизабета Гиовска ръководител отдел „Организиране и управление на пазара на електрическа енергия“ към ОПЕЕ.

От страна на БНЕБ ЕАД присъстваха изпълнителния директор на компанията, г-н Константин Константинов, г-н Никола Габровски ръководител отдел „Проекти“ и г-ца Екатерина Поповска ръководител отдел „Регулации“ при БНЕБ ЕАД.