Предстоящо подписване на споразумение за осигуряване на ликвидност на ЦПДД

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД има удоволствието да съобщи, че преговорите с „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и принадлежащите към него дружества „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД във връзка с подписването на договор за осигуряване на ликвидност на Централизирания Пазар за Двустранни Договори бяха успешно финализирани.
 

Според споразумението, което предстои да бъде подписано, дъщерните дружества на БЕХ ЕАД поемат ангажимента да предложат количества електрическа енергия, които ще са стабилна основа за развитието на ликвиден централизиран пазар за двустранни договори в следващите четири години.
 

От своя страна, подписвайки договора за осигуряване на ликвидност, БНЕБ ЕАД се ангажира да организира и администрира пазара за двустранно договаряне, предлагайки възможност за търговия с широк набор от продукти, както и да предложи отстъпки от приложимите такси за участие на дъщерните дружества на БЕХ ЕАД, при изпълнение на съответните ангажименти.
 

Екипът на БНЕБ ЕАД изказва своята благодарност за проявения професионализъм и разбиране от страна на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД, „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и „НЕК“ ЕАД.