Проведен семинар „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”

С цел укрепване на сътрудничеството на регионално равнище и задълбочаване на интеграцията на пазарите на електроенергия в региона на Югоизточна Европа, на 21.12.2016 г. в град София, беше проведен семинар под наслов „Възможности за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред”. Семинарът беше организиран от „Българска Независима Енергийна Борса” ЕАД (БНЕБ ЕАД). Освен представители на БНЕБ ЕАД, участие в събитието взеха представители на Македонския Електропреносен Системен Оператор (МЕПСО АД), българския Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО ЕАД), представители на регулаторните комисии и представители на научната общност от Македония и България. Официален гост на събитието бе г-н Магнус Съннефорс, Мениджър външни пазари в Nord Pool AS. Г-н Съннефорс запозна колегите си с опита на Nord Pool AS относно възможностите за интеграция на българския и македонския електроенергийни пазари ден напред, като обърна внимание на принципите на функциониране, както и на техническите, регулаторните и икономическите аспекти. Дискутирани бяха предимствата от интеграцията на пазарите в региона, както за участниците, така и за пазарните и преносите оператори. Семинара завърши с дискусия, като бяха обсъдени проблемите, възможните решения и следващите стъпки.