БНЕБ и Nord Pool стартират пазарен сегмент “в рамките на деня“ в България

Българска Независима Енергийна Борса ЕАД (БНЕБ) и Nord Pool, водещият европейски енергиен пазарен оператор, подписаха днес (1 март 2017) споразумение за създаване на първата конкурентна и прозрачна платформа за организиране на борсов сегмент „в рамките на деня“ за българския пазар на електроенергия.

След успешното сътрудничество по реализирането на сегмент „ден напред“ на борсовия пазар през 2016 година, днес двете компании направиха важна стъпка в развитието на борсовия пазар в България със стартирането на работата по въвеждане на пазарен сегмент „в рамките на деня“.

БНЕБ и Nord Pool плануват да стартират борсовия пазар „в рамките на деня“ в последното тримесечие на 2017, като точната дата ще бъде обявена по-късно.

Константин Константинов, Изпълнителен директор на БНЕБ, каза: „След изключително успешна първа година на работа на борсовия сегмент „ден напред“ и изпитвайки удовлетворение от партньорството си с Nord Pool, ние сме уверени, че следващата ни стъпка  за развитие на българския борсов оператор ще продължи тази положителна насока. Убедени сме, че с тази нова пазарна възможност, допълваща портфолиото на БНЕБ, ще удовлетворим нуждите и изискванията на търговските участници в България и ще добавим значителна стойност към нашите услуги.

Бих искал да уверя нашите търговски участници и всички партньори, че ще продължим да работим усилено и с ентусиазъм в правилната посока. Разчитайки на подкрепата и опита на нашите партньори от Nord Pool и работейки съвместно с членовете на борсовия пазар, заедно ще изпитаме удовлетворението от добре свършената работа в края на 2017 година.“

Mikael Lundin, Изпълнителен директор на Nord Pool, добави: „Ние имахме удоволствието да бъдем избрани да доставим нашата модерна платформа на БНЕБ и да съдействаме на България да развие модерен, прозрачен и сигурен енергиен борсов пазар. Ще продължаваме да надграждаме на база на нашия богат опит в работата с БНЕБ за въвеждане на необходимата за България платформа „в рамките на деня“ и ще затвърждаваме нашето сътрудничество.“

Успешното стартиране на непрекъснатата борсова търговия „в рамките на деня“ е необходима предпоставка за присъединяването за българския борсов оператор към XBID, съвместен Европейски проект за обединение на пазарите „в рамките на деня“.