България се присъедини към инициативата за пазарно обединение „Западни Балкани 6“

Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и Електроенергиен системен оператор ЕАД (ЕСО) декларираха своето формално съгласие за присъединяване към инициативата „Западни Балкани 6“ (West Balkan 6 initiative – WB6). Новите страни, присъединили се към инициативата и към Меморандума за разбирателство, ще станат част от Управляващия комитет за интегриране на пазарите в рамките на деня, като неговата задача е подготовката на стъпките необходими за стартирането в реална работа на пазарите ден напред във и между страните участнички в инициативата.
 
От неговото подписване от страна на представителите на страните от западните балкани, членове на Енергийната общност, през месец април 2016 г., Меморандума за разбирателство играе ключова роля в развитието на регионален електроенергиен пазар. Инициативата поставя като най-важна цел включването на съседните страни от региона, които са членки на ЕС. Благодарение и на усилията на секретариата на Енергийната общност вече представители на всички страни, съседни на шестте държави от западните балкани, се присъединиха към инициативата.
 
По този повод директорът на Секретариата на Енергийната общност г-н Янез Копач заяви: “Единствено координираният подход към пазарното обединение в Югоизточна Европа ще осигури нужната ликвидност за поддържане на конкурентен и ефективен пазар в полза на енергийните потребители. Изключително сме благодарни за сътрудничеството на нашите партньори от ЕС и сърдечно приветстваме новоприсъединилите се членове. Тяхното участие е от ключово значение за постигането на действително интегриран енергиен пазар в Югоизточна Европа”. 
 
От своя страна изпълнителния директор на БНЕБ, г-н Константин Константинов, подчерта: „Ние се присъединяваме с ентусиазъм към тази инициатива, осъзнавайки, че това е единственият начин за активна подкрепа за осъществяване на регионално пазарно обединение по максимално ефективен начин и в най-кратки срокове. В допълнение, ние бихме искали да изразим нашата благодарност и да оценим високо  водещата роля на Енергийната общност в този процес, декларирайки че ще положим всички усилия в участието и подкрепата при взимането на предстоящи решения и подпомагането на всички процеси, през които страните трябва да преминат в следващите месеци.“