Перспективи за обединение на пазарите на електрическа енергия

С цел България да може да участва в обединението на пазарите на електрическа енергия в Европейския съюз (ЕС) и останалите страни от Югоизточна Европа е необходимо върху потоците за внос и износ от страната да не бъдат налагани допълнителни цени и такси. Това стана ясно от презентацията на Константин Константинов, Изпълнителен директор на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД – “Участие на БНЕБ ЕАД в пазарното обединение на страните от Югоизточна Европа”, представена по време на “Седмата регионална енергийна конференция“, която се проведе в София.
 
По този начин цената на електрическата енергия в България ще бъде сравнима с тези на пазарите в Европейския съюз (ЕС) и Югоизточна Европа. Това е и едно от условията за обединение, което ще допринесе за сигурността на доставките и ще гарантира, че всички потребители ще могат да купуват електрическа енергия на пазарни цени.
 
 
Задължението за свързване на пазарите за електрическа енергия в ЕС произтича от Регламента за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (САСМ) на Европейската комисия в сила от 2015 г. Регламентът обаче не поставя конкретни срокове за финализиране на този процес.
 
 
В краткосрочен план най-реалистичната посока за обединение на българския пазар за електрическа енергия е с пазарите на Румъния и Сърбия. Това обаче е решение, което трябва да бъде обсъдено на държавно ниво след широка обществена дискусия, коментира Константинов.
 
По отношение на бъдещото обединение с румънския пазар все още няма сключено споразумение. Това обаче може да се промени, когато регионалното обединение 4MMC, в което Румъния участва заедно със Словакия, Унгария и Чехия, предприеме стъпки за интегриране с пазарното обединение MRC (Multi Regional Coupling), в което БНЕБ ЕАД е пълноправен член от януари 2016 г. Това се очаква да се случи до края на 2019 г.
 
От техническа гледна точка обединението с пазарната зона на Сърбия ще бъде възможно, когато от тяхна страна бъде отговорено  на изискванията на MRC.
 
 
Като временно решение за пазарно обединение с пазарната зона на Македония се разглежда възможността за създаване на импортно/експортни зони. Истинското пазарно обединени обаче може да стане, едва когато в Македония започне работа пазар „Ден напред“, което може да се очаква през 2019 г.