Българска Независима Енергийна Борса ЕАД посети турската EPIAS

handshake2

Изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД, Константин Константинов и трима представители на дружеството посетиха турската енергийна борса EPIAS на 20.12. 2017 г., за среща с нейния генерален мениджър Мустафа Кайъръджъ.

По време на срещата, представителите на EPIAS презентираха, как работят техните сегменти за търговия „Ден напред“ и „В рамките на деня“. Турската борса планира да стартира и платформа за търговия с природен газ от 2018 г., а на по-късен етап и централизиран пазар за двустранни договори. От EPIAS запознаха българските си колеги с възможностите за търговия с енергийни деривати.

От своят страна представителите на БНЕБ ЕАД заявиха, че на българската енергийна борса не се продават финансови, а само физически продукти. Те също така подчертаха, че обема на този пазарен сегмент е 20% от общо търгуваните количества в страната, а пазарът  „В рамките на деня“ ще бъде стартиран през 2018 г. От БНЕБ ЕАД заявиха още, че ще оперират този сегмент съвместно с норвежката Nord pool.

След срещата г-н Кайъръджъ и г-н Константинов изразиха удовлетворение си от посещението, което е допринесло значително за задълбочаването на добрите взаимоотношенията между двете компании. Представителите на EPIAS бяха поканени да посетят София през 2018 г. 

meeting2