БНЕБ ЕАД беше домакин на първата регулярна среща на ЕUROPEX за 2018 г.

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД (100% собственост на БФБ-София АД) беше домакин на първата регулярна среща на Асоциацията на европейските енергийни борси – EUROPEX за 2018 г., която се проведе на 1 – 2 март 2018 г. в София. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на асоциацията от 29 януари 2016 г.

Дневният ред на събитието включваше среща с представители на Mинистерство на енергетиката, Mинистерство на финансите, на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса – София АД.
През първия ден на срещата от министерството на енергетиката представиха приоритетите на България в енергийната сфера по време на българското европредседателство. Част от тях са постигането на съгласие по новия законодателен пакет „Чиста енергия“ и създаването на европейски газов хъб.

От своя страна представителите на EUROPEX представиха вижданията си, публикувани в поредица от доклади, според които търговете за гаранции за произход (GOs) са в съответствие с правилата на ЕС за държавните помощи и носят ползи за системата. Други теми, които бяха засегнати, са пълното пазарно интегриране на възобновяемата енергия и механизмите за компенсиране на разходите за капацитет, както и предотвратяването на измами с ДДС.

Вторият ден на срещата продължи с обсъждането на приоритетите във финансовата сфера в контекста на председателството и новите изисквания, наложени от Директивата и Регламента за пазарите и финансовите инструменти (MIFID II/MIFIR), които са в сила от 3 януари 2018 г.