Енергийната борса стартира успешно търговията с електроенергия в рамките на деня

1

София, 11 април 2018 г. – Българска независима енергийна борса (БНЕБ), дъщерна компания на БФБ-София, стартира успешно реалната работа на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Това стана факт днес в 15:00 ч. (14:00 ч. ЦЕВ). 20 са регистрираните търговски участници, които вече могат да подават своите оферти купува/продава за продукти със срок на доставка след 00:00 ч. (ЦЕВ) на
12 април 2018 г. Системата на БНЕБ поддържа 24-часова търговия, като оферти могат да се правят до 60 минути преди началото на доставката. Минималното количество електрическа енергия, което може да се търгува, е 100 киловатчаса, а най-малката стъпка за наддаване е 10 евроцента.

„Производителите, включително тези от възобновяеми източници, търговците и консуматорите ще могат да се възползват от този нов пазарен сегмент, тъй като възможностите за търговия се доближават максимално до часа на физическа доставка. Това ще намали разходите за балансиране на търговските участници, поради оптимизиране на портфолиото им.“, коментира Константин Константинов,   изпълнителен директор на БНЕБ.

Със старта на търговията в най-краткосрочния сегмент БНЕБ допълва портфолиото си от продукти за продажба на електрическа енергия. По този начин БНЕБ осигурява повече възможности за търговските участници, създава предпоставка за пълна либерализация на електроенергийния пазар, както и дава възможност за успешното включване на България в пазарното обединение на европейските пазари „В рамките на деня“, което цели отпадането на бариерите пред трансграничната търговия на електрическа енергия.