България и Македония подписаха меморандум за обединение на пазарите „Ден напред“

България и Македония подписаха меморандум за обединение на пазарите „Ден напред“ на двете страни с подкрепата на инициативата за енергийна свързаност на WB6

1

Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД, 100% собственост на „БФБ-София“ АД, подписа меморандум за разбирателство с Македонски електропреносен системен оператор (МЕПСО), Енергийна регулаторна комисия на Република Македония и Електроенергиен системен оператор (ЕСО) на Република България, с който беше поставено началото на осъществяването на обединение на пазарите „Ден напред“ на двете страни. Очаква се меморандумът да бъде подписан и от Комисията за енергийно и водно регулиране на България (КЕВР).

Toва стана по време на първата среща на представителите на всички страни по проекта, която се проведе на 12.04.2018 г. в София. На нея взеха активно участие  и представители от Министерството на енергетиката на Република България, Министерството на икономиката на Република Македония, Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и представители на Energy Community Secretariat, инициатор на проекта, подкрепен от консултантски консорциум.

С меморандума българските и македонските представители се ангажират до един месец от подписването му да организират оперативна среща, на която да бъдат определени основните етапи, графикът за реализация, както и структурата и съставът на работните групи за осъществяването на проекта. Плановете предвиждат пазарното обединение да бъде факт през второто тримесечие на 2019 г.

Процесът на пазарно обединение между двете страни се подкрепя и улеснява от Програмата за свързване на енергийните пазари на страните от Западните Балкани (WB6), реализирана от Секретариата на Енергийната общност и финансирана от Европейската комисия.