БНЕБ ЕАД ще подпише меморандум за разбирателство с турската EPIAS

Ръководството на Българска независима енергийна борса (БНЕБ ЕАД), дъщерна компания на БФБ-София, се срещна с представители на турската енергийна борса EPIAS в София. В рамките на посещението от турска страна присъстваха
г-н Мустафа Кайъръджъ – изпълнителен директор, Мустафа Карахан – член на  борда на директорите и още четирима от мениджърите на компанията.
По време на работната среща беше договорено  подписването на меморандум за разбирателство между двете страни. Неговата цел е успешно сътрудничество за развитие на борсов пазар за търговия на природен газ в България, разработване на софтуерни решения  за Централизирания пазар за дългосрочни договори  и обединение на пазарните зони на двете страни.
Представителите на ЕPIAS споделиха плановете си за стартиране на платформа за търговия на природен газ, която ще започне реална работа от началото на септември. „Нашата стратегическа цел е да постигнем пазарна цена на търгувания природен газ.“, каза Мустафа Карахан по време на срещата.
От своя страна представителите на БНЕБ ЕАД представиха възможностите за пазарно обединение с Македония и страните от Западна Европа, както и спецификите на българския електроенергиен пазар и платформите за търговия.