Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ-София АД, съобщава, че е отбелязан рекорд от 2 053.90 MWh електрическа енергия по сключени сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“ , с ден на доставка 16.05.2018 г.

Това количество представлява над 11,5% от обема електрическа енергия, реализиран за същия ден на доставка на пазарен сегмент „Ден напред“.

Постигнатите покупко-продажби са с малко над 420  MWh увеличение спрямо досегашния рекорд на сегмент „В рамките на деня“. Той беше отчетен на 11.05.2018 г., когато изтъргуваните количества електрическа енергия достигнаха 1 630 MWh.
 Подробни данни за развитието на пазара „В рамките на деня“ за изминалия месец можете да откриете в месечния доклад на БНЕБ за април 2018 г.