Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ-София АД, съобщава, че е отбелязан рекорд от 2 323,20 MWh електрическа енергия по сключени сделки на пазарен сегмент „В рамките на деня“, с ден на доставка 23.05.2018 г.
 
Това количество представлява  14,4% от обема електрическа енергия, реализиран за същия ден на доставка на пазарен сегмент „Ден напред“.