Рекорд в търгуваните количества на пазар “Ден напред” за ден на доставка 19.07.2018 г.

“Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД, дъщерна компания на БФБ АД,  съобщава, че търгуваните количества на пазарен сегмент „Ден напред“ отбелязаха рекорд за ден на доставка 19.07.2018 г., достигайки 20671,1 МВч, със средна почасова мощност от 861 МВ.