Рекорд в търгуваните количества на пазарен сегмент „В рамките на деня“ за ден на доставка 01.08.2018 г.

Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) , дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), отбеляза нов пореден рекорд в търгуваните количества електрическа енергия на пазарен сегмент „В рамките на деня“. Изтъргуваното количество е 3 794,40 MWh, с ден на доставка 01.08.2018 г.