Тръжна сесия на пазар Ден напред с доставка на 11.10.2018

“Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), информира, че са предприети мерки за изясняване на ситуацията, довела до евентуална техническа грешка от страна на търговски участник и некоректно изчислени цени и количества електрическа енергия на пазарен сегмент „Ден напред“, с ден на доставка 11.10.2018.

По молба на Борсовия оператор, Електроенергиен системен оператор ЕАД удължава срока за регистрация на графици до 16:30 ИЕВ, на 10.10.2018.

При наличие на допълнителна информация ще Ви уведомим своевременно.