Успешно приключване на тръжната сесия на пазар „Ден Напред“ с ден на доставка 11.10.2018 г.

“Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), дъщерна компания на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), информира, че преизчислението на цените на пазар „Ден напред“ с ден на доставка 11.10.2018 г. завърши успешно.
 
Графиците с резултатите са номинирани в ММS системата на Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) ЕАД, където са видими за търговските участници.
 
Своевременно БНЕБ ЕАД ще публикува резултатите на своята интернет страница.
 
Бихме искали да призовем за пореден път всички търговски участници да бъдат изключително внимателни при създаването на своите оферти, поради рисковете, които съществуват при валидирането на ценово-независими обвързващи предложения в системата на борсовия оператор.
 
Още веднъж изказваме благодарност към екипите на ЕСО ЕАД, партньорите ни от Nord Pool AS, както и екипите на всички борсови участници!
 
Константин Константинов
Изпълнителен Директор
БНЕБ ЕАД