Преминаване от лятно към стандартно часово време на 28 Октомври 2018 г.

Пазарни сегменти “Ден напред” (DAM) и „В рамките на деня“ (IDM)

При преминаване от лятно към стандартно часово време пазарните участници трябва да подават оферти за 25 астрономически часа. Тъй като системата използва часова зона CET/CEST, интервалът между 02-03 час и за двата пазарни сегмента е обозначен като Hour 3a. Допълнителният час, който е добавен в шаблона за офертата (както може да се види от примера), е обозначен като Hour 3b. По същия начин той е обозначен и в търговската система на пазарен сегмент„В рамките на деня“ (IDM)

1