XBID – „Втора вълна“ на присъединяване и промени в часа на отваряне на продуктите от 1 януари 2019 г.

Над 6.3 милиона сделки са сключени чрез платформата на XBID, към която се очаква да се присъединят още няколко държави през лятото на 2019 г.  Хармонизацията на часа на отваряне на продуктите ще бъде оповестена от местните Преносни оператори. 

Обединението Cross-Border Intraday (XBID) съобщава, че работата му продължава безпроблемно от неговия старт през юни 2018 г. и в момента се подготвя т.нар. „Втора вълна“ за присъединяване на нови страни, което се очаква да се случи през 2019 г. Държавите, въвлечени в този процес, са България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения, заедно с техните съседни страни, които са част от XBID платформата от самия й старт. Границите, които ще се включат в присъединяването на втората вълна, ще бъдат окончателно потвърдени през пролетта на 2019 г.

XBID подготвя и промяна на часа на отваряне на продуктите (Gate Opening Times -GOT), предхождащ деня на доставка (D-1), който ще бъде 15:00 Централно европейско време (ЦЕВ). Тази промяна е в съответствие с решение на Агенцията за Сътрудничество на Енергийните Регулатори (ACER) No. 04/2018 от 24 април 2018 г. за часовете на отваряне и затваряне на продукти на пазарен сегмент „В рамките на деня“.

Голяма част от тези промени се очаква да влязат в сила още от 1 януари 2019 г.  В зоните за изчисление на преносни капацитети (capacity calculation regions – CCRs), където все още няма одобрена методология за изчисляване на капацитетите, промените ще влязат в сила най-рано 30 дни след одобрението им от националните регулаторни органи.

Подробна информация за  часовете на отваряне и затваряне, както и свободните междусистемни капацитети за пренос, включително и причини за евентуалното им оповестяване след часа на отваряне на продуктите, ще бъде предоставена отделно от преносните оператори, отговорни за съответната зона за изчисляване на преносен капацитет.