EEX и БНЕБ подписаха споразумение за сътрудничество

ЕЕХ разширява дейността си в Югоизточна Европа – търговията с енергийни деривативи ще се осъществява в 20 европейски пазарни зони

„Българска независима енергийна борса“ (БНЕБ) ЕАД и European Energy Exchange (EEX) подписаха споразумение за сътрудничество отнасящо се за Българския електроенергиен пазар. Сътрудничеството предвижда ЕEX да предложи деноминирани в евро български финансови фючърси за продукти със седмична, месечна, тримесечна и годишна база, чиито финансов сетълмент се основава на постигнатата референтната цена на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД. Стартирането на търговията с финансовите деривативи е предвидено за първата половина на 2019 г.

„Нашето сътрудничество с ЕЕX определено ще укрепи регионалните ни позиции и ще допринесе за толкова важните за пазара референтни цени за дългосрочните продукти. Ние силно вярваме, че нашето партньорство ще бъде взаимноизгодно и пример за успешно сътрудничество“, заяви изпълнителният директор на БНЕБ ЕАД, Константин Константинов.

„Сътрудничеството с БНЕБ ЕАД e решителна стъпка в развитието на енергийния пазар на Югоизточна Европа“, каза д-р Тобиас Паулун, главен стратегически директор в EEX. ”От стартирането на енергийните фючърси на платформата на ЕЕX през 2017 г., търгуваните обеми в Централна и Югоизтчона Европа се увеличиха повече от трикратно. С представянето на българските енергийни фючърси, ние следваме желанието на нашите клиенти за разширяването на техните възможности в този регион”.

Плановете на ЕЕX предвиждат през 2019 г. предлагането на енергийни финансови фючърси да се разпростре и в пазарите на Сърбия и Словения. С това ЕЕX ще достигне до 20 пазарни зони още през първата половина на следващата година. Това ще укрепи позициите на ЕЕХ на водещ Европейски енергиен организиран пазар.

„Българска независима енергийна борса” (БНЕБ)ЕАД е акционерно дружество, създадено през януари 2014 г., понастоящем дъщерна компания на Българска фондова борса, което администрира българския организиран електроенергиен пазар в ролята си на номиниран оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ).

European Energy Exchange (EEX) е водеща енергийна борса в Европа, която развива, оперира и обединява сигурни, ликвидни и прозрачни пазари за енергийни и свързани продукти. ЕЕX e част от Deutsche Börse Group. Кoмпаниите от групата на ЕЕX Group предлагат договори за електрическа енергия, емисионни квоти, както и селскостопански продукти.

Прессъобщението може да бъде свалено на немски, английски и български от тук
Контакти:
IBEX Връзки с обществеността
T +359 2 90 20 138 (София)
pr@ibex.bg | www.ibex.bg
Бул. Александър Дондуков 19 | София 1000

EEX Връзки с обществеността
T +49 341 2156-300 (Лайпциг) | +44 207 862-7568 (Лондон)
presse@eex.com | www.eex.com
Augustusplatz 9 | D-04109 Leipzig