EEX стартира предлагането на български енергийни фючърси с финансов сетълмент

Съгласно споразумението за сътрудничество с Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД на 03.06.2019 г.  European Energy Exchange (EEX) ще разшири продуктовата си гама на пазара на деривативи с нови енергийни фючърси.
 
Новите продукти ще бъдат достъпни в търговската система на EEX, както следва:

FKB1-FKB5PXE Bulgarian Power Base Week Future
FKBMPXE Bulgarian Power Base Month Future
FKBQPXE Bulgarian Power Base Quarter Future
FKBYPXE Bulgarian Power Base Year Future

Повече информация по въпроса може да откриете тук.