Успешна първа година за пазарен сегмент „В рамките на деня”

Търгуваните количества са с над 20% над прогнозираните

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ), дъщерна компания на „Българска фондова борса” АД, отчита успешна първа година от работата на пазарен сегмент „В рамките на деня“. От стартирането на сегмента до момента търгуваните количества възлизат на 326 736 MWh.
 
БНЕБ ЕАД регистрира непрекъснато нарастване на интереса на търговските участници към пазарен сегмент „В рамките на деня“, като към края на март техният брой достигна 47. Среднодневният обем на търговия надхвърли с 24% прогнозираните от борсовия оператор количества. Последният отчетен рекорд за сегмент „В рамките на деня“ беше постигнат за ден на доставка 24 март 2019 г. с търгувани 8736,70 MWh.