Комитетът на НОПЕ обяви старта на новия си уебсайт

Новият уебсайт предоставя информация за постигнатия от НОПЕ прогрес в изграждането на по-ефективни пазари за електрическа енергия
 
Днес Комитетът на Номинираните Оператори на Пазарите на Електроенергия (Комитетът на НОПЕ) обяви старта на нов общ уебсайт, където ще бъде оповестявана информация, касаеща всички заинтересовани лица както и новини, свързани с работата на Комитета на НОПЕ.  
“Комитетът на НОПЕ е събрал всички НОПЕ, чиято обща мисия е създаването на пазарни обединения, които са в основата на създаването на Общ Електроенергиен Пазар. Новият уебсайт ще допринесе за подобряване на прозрачността по осведомяването на пазарните участници, относно процесите по изграждането на по-ефективни пазари за електрическа енергия“ каза Козимо Кампидолио, председател на Комитета на НОПЕ.
В следствие на Европейските регулации, всички НОПЕ заедно изпълняват функциите по съпоставяне на офертите на пазарите с доставка „Ден напред“ и „В рамките на деня“ за различните зони за доставка и едновременно с това разпределят свободните трансгранични преносни капацитети.
Комитетът на НОПЕ е управляващ орган на организацията за сътрудничество между всички НОПЕ, създадена с цел да бъдат осъществени навреме и ефективно задълженията на НОПЕ, произлизащи от Регламент (ЕС) 2015/1222 (за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването).
 
Можете да посетите уебсайта на следния адрес: www.nemo-committee.eu, а официалното съобщение до медиите можете да достъпите от тук.
 
Днес всички НОПЕ и всички преносни оператори стартираха процедура за публична консултация, във връзка с Чл. 12 от Регламент (ЕС) 2015/1222, относно преглед на методологията на Алгоритъма, включваща контрол на промените в Алгоритъма и мониторинг на Алгоритъма, както и промяна в Анекса на изискванията към Обединението на пазарите в рамките на деня, така че да бъде възможно и провеждането на търгове в рамките на деня, както и изменения в методологията за продукти в рамките на деня. Консултацията ще бъде отворена до 2-ри юли 2019 г. и е достъпна както от уебсайта на Комитета на НОПЕ (www.nemo-committee.eu) така и от уебсайта на ENTSO-E (www.entsoe.eu).