Управляващият Комитет Ден Напред (SDAC JSC) днес инициира задълбочено разследване на инцидента на 7 юни

  • От стартирането си през февруари 2014 г., преди повече от 5 години, мулти-регионалното обединение на пазарите Ден напред (MRC) работи успешно.
  • На 7 юни възникна проблем, който породи невъзможност за изпращането на агрегираните оферти на EPEX CWE (Central West Europe) и EPEX GB (Great Britain) в общата система за пазарно обединение.
  • Инцидентът е причинен от вътрешен ИТ проблем в EPEX, а не от функционирането на алгоритъма на общия пазар Ден напред.
  • Проблемът не можеше да бъде решен навреме и в 12:50 ЦЕВ пазарът беше информиран за частичното отделяне както на EPEX CWE, EPEX GB така и на OMIE, следвайки процедурите и поради географското положение на Испания и Португалия.
  • Това стартира изпълнението на предвидените резервни процедури.
  • Общата система и процедури за пазарна интеграция функционираха според очакванията, като осигуриха пазарната интеграция на останалата част от MRC.
  • Днес, Управляващият Комитет Ден Напред (SDAC JSC) започна задълбочено разследване на инцидента, за да се извлекат необходимите поуки за намаляване на риска от подобни инциденти в бъдеще.

Официалното съобщение може да бъде намерено и на новия уебсайт на Управляващия Комитет:  http://www.nemo-committee.eu/assets/files/communication-note.pdf