Първа сделка с български енергийни фючърси

Българската независима енергийна борса ЕАД съобщава, че на 14 юни 2019 г. беше регистрирана първата сделка с български енергийни фючърси на European energy exchange (EEX). Сделката е осъществена за продукт Юли‘2019. EEX стартира търговията с деноминирани в евро български енергийни фючърси на 3 юни 2019 г. Финансовият сетълмент на инструментите се основава на постигнатата референтна цена на пазар „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД.