Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия предложи промени в две методологии, които подкрепят процесите на пазарно обединение

Комитетът на Номинираните оператори на пазара на електроенергия (NEMO Committee) подаде днес в Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и в националните регулаторни органи предложение за преразглеждане на методологиите, които подкрепят процесите на пазарно обединение (Algorithm Methodology и ID Product Methodology). Предложението включва редица изменения в методологиите, приети с решение 08/2018 на ACER.

Пълният текст на съобщението можете да намерите тук.