CEZ a.s. e най-новият участник на БНЕБ ЕАД

Чешката компания CEZ a.s., базирана в Прага, е най-новият участник на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД. Компанията търгува с електрическа енергия на едро и е участник на водещите енергийни борси в Европа.
 
„Приветстваме присъединяването на CEZ a.s. към останалите големи международни компании, които разпознават БНЕБ ЕАД като надежден партньор на европейския енергиен пазар“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ ЕАД.
 
CEZ a.s. става 68-ата компания, която ще търгува  на пазарен сегмент „Ден напред“ и 51-а на пазар „В рамките на деня“.