EEX AG и БНЕБ ЕАД организират на 16 и 17 октомври сертифициращо обучение за търговия с енергийни фючърси

European energy exchange AG (EEX AG), с подкрепата на Българска независима енергийна борса ЕАД, организира двудневно сертифициращо обучение, посветено на търговията с енергийни фючърси.

Обучението ще се проведе на 16.10.2019 г. и 17.10.2019 г. в град София, като точната локация ще бъде оповестена допълнително. Курсът ще се води на английски език от Ekkehard Will, Senior Manager – Training & Education в EEX AG. Обучението ще включва сертифициращ изпит за търговец на EEX AG и обхваща всички теми, необходими за успешното полагане на изпита. Цената за участие в курса е  2000 EUR на човек, съгласно тарифата на EEX AG.
Крайният срок за заявяване на участие е 16.09.2017 г. 

Повече информация за обучението можете да намерите на следния линк: https://www.eex.com/en/training/comprehensive-exchange-trading/description. Допълнителна информация относно цената за участие е налична на следния линк: (https://www.eex.com/en/training/comprehensive-exchange-trading/fees).

Въпроси относно предстоящото обучение могат да бъдат отправени на електронен адрес: ngabrovski@ibex.bg със Subject “EEX training in October”.