Три години от старта на ЦПДД и сключени сделки за близо 3,5 млрд. лева

Централизираният пазар за двустранни договори (ЦПДД), администриран от Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД, стартира на 24 октомври 2016 г. с екран Auction, a месец и половина по-късно – с екран Continuous trading. На тях пазарните участници имат възможност да търгуват дългосрочни продукти с различни товарови профили и срокове за доставка.

„Ние работим за развитието на надеждна и прозрачна платформа за търговия на дългосрочни продукти, която осигурява равнопоставеност на всички търговски участници и гарантира конфиденциалността на търговските стратегии. Благодаря на екипа на БНЕБ и Търговските участници за отдадеността им!“, каза изпълнителният директор на БНЕБ, Константин Константинов.  

Към момента регистрираните участници на търговската платформа са 62-ма, като техният брой непрекъснато се увеличава. Сред тях, освен големите държавни производители на енергия, са и производители на възобновяема енергия, както и местни и международни търговци и големи индустриални потребители.

За трите години от съществуването на ЦПДД изтъргуваното количество електрическа енергия на двата екрана е 41,7 TWh, а стойността на сключените сделки е  3,455 млрд. лв.

Организираните търгове на екран Auction са 640, а максималният месечен обем е изтъргуван през декември миналата година и e в размер на 4 191 805 MWh.