Единният европейски пазар „Ден напред“ е подготвен за Brexit

Единният европейски пазар „Ден напред“ е подготвен за потенциалните последствия от Brexit върху пазарните обединения „Ден напред“ с имплицитно разпределяне на преносните капацитети.

Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и електропреносите системни оператори са подготвени за потенциален сценарий, при който Обединеното кралство напуска Европейския съюз без сделка на 31 октомври 2019 г. Това се казва в официално съобщение на европейското обединение на пазарите „Ден напред“ (Single Day-Ahead Coupling).

В случай че този сценарий се реализира, последното имплицитно разпределение на преносния капацитет в мрежата на операторите BritNed, IFA и Nemo Link ще бъде извършено на 31 октомври (D-1), за ден на доставка 1 ноември (D). Първото експлицитно разпределение на капацитети в мрежата на BritNed, IFA и Nemo Link ще бъде извършено на 1 ноември (D-1) с ден на доставка 2 ноември  (D).
Повече информация може да намерите на следните линкове:

http://www.nemo-committee.eu/news

https://www.entsoe.eu/network_codes/cacm/implementation/sadc/