Единният европейски пазар „В рамките на деня“ потвърди успешното присъединяване на страните от „Втората вълна“

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ (European Single Intraday Coupling – SIDC) потвърждава успешното присъединяване на страните от т.нар „Втора вълна“ към пан-европейското пазарно обединение. След присъединяването на страните от „Втората вълна“ през миналата седмица, сред които е и България, се отчита значително увеличение на търгуваните обеми. Пан-европейската търговия вече се осъществява в 21 страни, част от SIDC. Представянето на системата, чрез която се осъществява трансграничната търговия „В рамките на деня“ е добро, посочват от SIDC.

Номинираните оператори на пазарите на електроенергия (НОПЕ) и операторите на преносните системи потвърждават успешния старт на „Втората вълна“ на присъединяване, при който седем нови страни, сред които и България станаха част от Единния европейски пазар „В рамките на деня“ (с предишно наименование XBID). В първите два часа на 19 ноември 2019 г., след като трансграничната търговия стана възможна за седемте новоприсъединили се страни, чешкият НОПЕ OTE е отчел над 1000 сделки с ден на доставка 20 ноември 2019 г. Хърватският НОПЕ CROPEX регистрира сделки с пазарни участници от 16 различни страни, включително Норвегия и Испания. HUPX, унгарският НОПЕ съобщи, че през първите пет дни след старата на „Втората вълна“ търгуваните обеми са нараснали 14 пъти в сравнение с петте дни преди присъединяването на новите държави.

В България, БНЕБ съобщи, че средният брой на сделките се е удвоил след присъединяването на страните от „Втората вълна“, румънският НОПЕ OPCOM също регистрира почти два пъти по-високи обеми на търговията и на броя на сделките. В Словения BSP Southpool обяви, че след 19 ноември 2019 г. отчита осемкратно нарастване на търгувание обеми в сравнение с аналогичния период на 2018 г. (11 672 MWh в сравнение с 1 425 MWh). Полският НОПЕ TGE съобщи, че в първите дни след старта е постигнато среднодневно ниво на търговия от 2 000 MWh, което е над девет пъти по-високо в сравнение с обемите през 2018 г., когато среднодневната търговия „В рамките на деня“ е възлизала на 212 MWh.

Маркирайки още една важна стъпка към разширяването на Единния европейски пазар „В рамките на деня“, успешното присъединяването на страните от „Втората вълна“ увеличи непрекъснатата търговия на електрическа енергия в следните страни: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словения. Те се присъединиха към вече работещите в рамките на Единния европейски пазар „В рамките на деня“ държави: Австрия, Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция. Третата вълна на присъединяване, към която принадлежи границата България – Гърция, се очаква да стане факт до края на 2020 г.

Единният европейски пазар „В рамките на деня“ се базира на обща IT система с общи модули за подаване на оферти, за управление на капацитети и за доставки. Тя позволява да се сключват сделки между търговски участници в различни пазарни зони в рамките на пазарното обединение, докато има наличен свободен преносен капацитет. Системата позволява както експлицитното разпределение на преносни способности на хърватско-словенската и френско-германската граници (изискано от съответните регулаторни органи), така и имплицитно непрекъснато разпределение. Тази функционалност е в синхрон с Европейския целеви модел за интегриран пазар „В рамките на деня“.

Разширяването на европейския пазар „В рамките на деня“ е ключов компонент от процеса на създаване на Европейския вътрешен пазар на енергия. С нарастващия дял на мощностите с непостоянна генерация в европейския енергиен микс, свързването на пазарите „В рамките на деня“ чрез трансгранична търговия е изключително важен инструмент за пазарните участници за поддържане на балансирани позиции. Целта на инициативата Единен европейски пазар „В рамките на деня“  е да повиши ефективността на търговията в рамките на деня.