Нови пазарни участници на БНЕБ през октомври и ноември

Общо девет компании се регистрираха за участие и разшириха присъствието си на Българска независима енергийна борса (БНЕБ) през октомври и ноември тази година.

Сред тях са италианската Enel Global Trading SpA и датската MFT ENERGY A/S.

Enel Global Trading SpA ще търгува на трите пазарни сегмента, администрирани от БНЕБ  – „Ден напред“, „В рамките на деня“ и „Централизиран пазар за двустранни договори“. Компанията е част от Enel Group, която оперира на пазарите на едро на електрическа енергия по целия свят. 

MFT ENERGY A/S, която се регистрира на пазарите „Ден напред“ и „В рамките на деня“, е компания фокусирана върху краткосрочната търговия с електрическа енергия в Европа, чиито  планове предвиждат разширяване на дейността й на нови пазари.

Сред новите участници на БНЕБ ЕАД е производителят на цветни и благородни метали КЦМ АД Пловдив, който е един от големите енергийни консуматори в страната.  Част от новорегистрираните компании са „Енекод грийн“ ЕАД, „Хидро пауър ютилитис“ ЕООД,  „Кумер“ ООД  и „Терна енерджи трейдинг лимитид“ ЕООД.

Дългогодишните участници на БНЕБ ЕАД „Елпетра енерджи“ ЕАД и Elpetra Energy Ltd разшириха своето присъствие на пазарните сегменти „Централизиран пазар за двустранни договори“ и „В рамките на деня“.