Рекорден обем на търгуваните количества на пазар „Ден напред“ през 2019 г.

Българска независима енергийна борса ЕАД (БНЕБ)  отчете рекорден обем на сделките на електрическа енергия на пазар „Ден напред“ през 2019 г. Търгуваните количества възлизат на  8,4 TWh, което е увеличение с 43,14% в сравнение с  2018 година.

Най-успешният месец на пазарния сегмент за 2019 г. е декември, когато са сключени сделки за 873 270  MWh. Това е и най-голямото търгувано количество на месечна база от старта на пазар „Ден напред“ на  19 януари 2016 г.

БНЕБ ЕАД отчита  нарастване на търгуваните количества и на пазар „В рамките на деня“. През  2019 г. на него са  реализирани 422 791 MWh електрическа енергия, което е близо 2,5 пъти повече в сравнение с търгуваните обеми година по-рано. Данните показват, че среднодневното търгувано количество на този пазарен сегмент е 1158,3 MWh.

На Централизирания пазар за двустранни договори (ЦПДД) бяха доставени  общо 16 520 258 MWh, с което общият обем на доставената електрическа енергия  от създаването на пазарния сегмент надхвърля 37,5 TWh.

През 2019 г. към БНЕБ се присъединиха и много нови участници.  Най-значително увеличение на техния брой имаше на пазар „В рамките на деня“, където те достигнаха 57, при 43-ма участника в рамките на 2018 г. На пазар „Ден напред“ бяха регистрирани три нови компании, с което техния брой се увеличи до 76, а на Централизирания пазар регистрираните компании са 64.