КЕВР назначи БНЕБ за Номиниран оператор на пазара на електроенергия за нов четиригодишен период

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) назначи „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ) за Номиниран оператор на пазара на електроенергия (НОПЕ) за нов четиригодишен период. Решението на Регулатора е взето през втората половина на януари 2020 г., след като през декември 2019 г. БНЕБ внесе искането си за преназначаване за НОПЕ.
 
Съгласно Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 година за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (CACM) Номинираният оператор на пазара на електроенергия е назначен да извърши единното свързване на пазарите „Ден-напред“ и/или „В рамките на деня“.
 
Първото решение на КЕВР за назначаване на БНЕБ ЕАД за НОПЕ за срок от четири години беше взето на 27 януари 2016 г.