COVID-19: Членовете на Europex остават напълно функциониращи в подкрепа на нормалното опериране на европейските енергийни пазари

 – Прессъобщение –

Брюксел, 23 март 2020г. | COVID-19 продължава да се отразява значително на хората, фирмите и пазарите в целия свят. Приоритетите на енергийните борси в Европа са гарантиране  безопасността на персонала си и ограничаване на разпространението на вируса.  Същевременно те следят критичната инфраструктура, която осигуряват за поддържане на надлежното функциониране на енергийните пазари , да бъде достъпна във всеки един момент. Надеждните ценови сигнали са от ключово значение, особено в периоди на силно променливи пазари и предвид необходимостта от бързо адаптиране към развиваща се кризисна ситуация.
 
Въпреки че динамиката при търсенето и предлагането на енергийни стоки се променя бързо в контекста на усилията,   които се полагат в Европа и света за ограничаване разпространението на COVID-19, от критично значение е първостепенната пазарна инфраструктура да остане изцяло достъпна. Енергийните борси имат ключова роля във веригата за доставки на енергия, съпоставяйки предлагане и търсене на физически и финансови пазари на едро, за да могат потребителите и фирмите да продължат да имат достъп до сигурна енергия на достъпни цени в тази необичайна ситуация.
 
Непрекъснато функциониране на енергийните пазари: Като регулирани пазарни оператори, делегирани оператори и доставчици на пазарна инфраструктура, нашите членове се фокусират върху това да продължават да предоставят всички услуги от критично значение, което да позволи ефективно и прозрачно ценообразуване на надеждни и сигурни платформи за търговия.  Това подкрепя енергийния сектор като цяло и способства да се запази доброто състояние и функционирането на системата.  Съществуват процедури за защита на основните функции необходими за непрекъснато функциониране на европейските енергийни пазари. Те включват планове за осигуряване на непрекъснатост на дейностите като същевременно се поддържат функции с критично значение от множество места. Предприети са всички необходими стъпки, за да останат изцяло достъпни услугите по търгуване, клиринг и други с критично значение.
 
Поддържащият персонал остава на разположение: Услугите по поддръжка продължават да се изпълняват и има персонал на разположение, който да отговаря на запитвания или изразени опасения. Енергийните борси вземат предпазни мерки, за да предотвратят разпространението на вируса, включително работа от разстояние, разпределение на ключов персонал, цялостни ограничения на служебните пътувания и допълнителни хигиенни мерки.
 
Пазарите за енергийни стоки осигуряват механизми за управление на риска в периоди на силна променливост на пазарите: Цените, образувани на енергийни борси , действат като важна референтна информация за енергийни и други пазари и осигуряват инструменти за управление на риска. Съществуващите на тези места механизми за цялостен контрол и рамките за мониторинг са от жизненоважно значение, за да се позволи на пазарните участници да търгуват, хеджират и оптимизират портфолиата си в ефективна, прозрачна и сигурна среда, независимо от пазарните условия.
 
Членовете на Europex продължават да следят ситуацията внимателно и подкрепят общите усилия за справяне с вируса.
 
 
За Europex
Europex е неправителствена организация на европейските енергийни борси с 29 члена, сред които и БНЕБ. Представлява интересите на пазари на едро за електроенергия, газ  и такива, свързани с околната среда, които са основани на борсов принцип, фокусира се върху разработване на европейска регулаторна рамка за търговия на енергия на едро и предоставя платформа за дискусии на европейско ниво.
 
За връзка
Europex, Асоциация на европейските енергийни борси
Адрес: Rue Archimеde 44, 1000 Brussels, Belgium
Телефон: +32 2 512 34 10
Уебсайт: www.europex.org
Имейл: secretariat@europex.org
Twitter: @Europex_energy